Maszyny i urządzenia górnicze


AE - 60


 Lokomotywa akumulatorowa   TYP  AE - 60

 

Podstawowe parametry
Masa ( t. ) 14
Rozstaw toru (mm) 600 - 950
Promie?zakrzywienia toru min. (m) 20
Liczba osi / nap?dowych 2-2
Max, si?a poci?gowa ( kN ) 35
Wysoko?? (mm) 1800
Szeroko?? (mm) 1100
D?ugo?? (mm) 5300
D?ugo?? ?rodkowej cz??ci (mm) 3700
D?ugo?? kabiny 1 (mm) 1000
D?ugo?? kabiny 2 (mm) -
Rozstaw osi (mm) 1700
Wysoko?? ramy nad szyn? ( mm) 90
Wysoko?? urz?dzenia pod??czeniowego od g?ówki szyny (mm) 336  -  (wed?ug potrzeb zamawiaj?cego)
?rednica kó? jezdnych (mm) 620
Silniki elektryczne trójfazowe asynchroniczne
Moc (kW) 2 x 30
Stopie? ochrony przed temperatur? F
Stopie? ochrony przed wilgoci? IP 55
Stopie? ochrony przed wybuchem wed?ug EN 60079-1
Sterowanie obrotami przemiennikiem cz?stotliwo?ci
Certyfikat wg. ATEXU EExdI
Podstawowe parametry akumulatora
Marka oraz typ ogniw   HAWKER 4 PzS
Pojemno?? 5 – godzinna (Ah) 420
Napi?cie (Volt.) 332
Moc roz?adowania (kWh) 101
Wymiary : D x Sz x W ( m ) 2,5 x 1,2 x 0,6
Masa (t.) 5
Pr?d ?adowania (A) 65 - 80
Czas ?adowania 8 godz.
Stopie? ochrony przed wybuchem wed?ug EN 60079 – 7
Konektory wed?ug EN 50014( EN 60079 – 0)
Certyfikat wed?ug ATEXU EExel – M2

 

Pliki do pobrania: