Maszyny i urządzenia górnicze


AE - 30


    Lokomotywa akumulatorowa  TYP  AE - 30

 

Podstawowe parametry 
Masa ( t. ) 6
Rozstaw toru (mm) 600 - 950
Promie?zakrzywienia toru min. (m) 12
Liczba osi / nap?dowych 2-2
Max, si?a poci?gowa ( kN ) 14
Wysoko?? (mm) 1650
Szeroko?? (mm) 1050
D?ugo?? (mm) 4556
D?ugo?? ?rodkowej cz??ci (mm) 2900
D?ugo?? kabiny 1 (mm) 1000
D?ugo?? kabiny 2 (mm) -
Rozstaw osi (mm) 1200
Wysoko?? ramy nad szyn? ( mm) 80
Wysoko?? urz?dzenia pod??czeniowego od g?ówki szyny (mm) 336  -  (wed?ug potrzeb zamawiaj?cego)
?rednica kó? jezdnych (mm) 450
Silniki elektryczne trójfazowe asynchroniczne
Moc (kW) 2 x 15
Stopie? ochrony przed temperatur? F
Stopie? ochrony przed wilgoci? IP 55
Stopie? ochrony przed wybuchem wed?ug EN 60079-1
Sterowanie obrotami przemiennikiem cz?stotliwo?ci
Certyfikat wg. ATEXU EExdI
Podstawowe parametry akumulatora
Marka oraz typ ogniw   HAWKER 4 PzS
Pojemno?? 5 – godzinna (Ah) 225
Napi?cie (Volt.) 332
Moc roz?adowania (kWh) 56
Wymiary : D x Sz x W ( m ) 2,0 x 0,9 x 0,6
Masa (t.) 3,3
Pr?d ?adowania (A) 35 - 40
Czas ?adowania 8 godz.
Stopie? ochrony przed wybuchem wed?ug EN 60079 – 7
Konektory wed?ug EN 50014( EN 60079 – 0)
Certyfikat wed?ug ATEXU EExel – M2

 

Pliki do pobrania: